KONAVOSKA MATI... 21.10.2010. - 21.10.2015.

Na današnji dan, 21.listopada 2010. godine kod naše crkve otkriven je spomenik Konavoska mati kao trajno mjesto sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata u Konavlima. U spomen na taj događaj donosimo sjećanje našeg župnika don Josipa Barišića zapisana u Kronikama naše župe.

POSTAVLJANJE SPOMENIKA

DRAGOVOLJCIMA DOMOVINSKOG RATA U ČILIPIMA

21.listopada 2010.

     Početkom 2010. g. na inicijativu UHBDDR-a upućena je molba ž. uredu za dodjelu terena ispred crkve sv. Nikole sa sjeveroistočne strane.

Župnik se u konzultaciji s pojedinim razboritim vjernicima posebno s Ekonomskim vijećem složio da je to dobra lokacija i prihvatio njihovo obrazloženje te uputio zamolbu Biskupskom ordinarijatu (Ekonomskom vijeću) i zatražio njihovu suglasnost. Nakon određenog vremena predstavnici B. Ordinarijata su izišli na teren i dali suglasnost o ustupanju na korištenje spomenute lokacije..Čim je dan pristanak za korištenje crkvene zemlje, sastavljen je odbor od članova UHBDDR, Općine i Ž. ureda. Pošto je oformljen Odbor, organiziran je sastanak istoga i dogovoreno sve potrebito. Za izradu spomenika odabran je akademski kipar Zlatko Čular. Polovicom svibnja pozvan je na sastanak u Čilipe gdje je u dogovoru s članovima Odbora izložio svoje viđenje, da bi to bila Konavoska mati sa sinom u naručju, koje se članovima Odbora odmah svidjelo.

     Dan Općine Konavle 21. listopada 2010. je dogovoren za postavljanje i otkrivanje spomenika.

     Općina se obvezala na financiranje projekta. Umjetnik je napravio troškovnik koji je od Odbora i Općine prihvaćen. Peru (Pepovu) Krilanović ponuđena je izrada projekta za prostor na kojem će biti postavljen spomenik. U dogovoru s Kiparom i odborom napravljen je i prihvaćen projekt. Izvedba cjelokupnog projekta povjerena je Konelu. Hortikulturni dio je izveo Mato Kortizija. Izrada kamenog bloka za spomenik i sav kameni materijal izradio je Mili Klaić

     01.rujna 2010. g. započeli su radovi na uređenju terena sa sjeveroistočne strane crkve sv. Nikole za postavljanje Spomenika hrvatskim braniteljima dragovoljcima Domovinskom rata.

     Odbor je putem interneta organizirao natječaj za tekst spomenika. Od pedesetak pristiglih, odabrao je tekst koji je i uklesan. Natječaj i odabir je tajan.

Školska djeca i vrtičani iz svih konavoskih mjesta donijeli su vrećicu zemlje za cvjetnjak ovog spomenika. Divna simbolika.

Odbor je zadovoljan sa svima koji su sudjelovali u izvedbi ovoga projekta.

     Pošto su svi ispunili svoje obveze, moglo se organizirati Otkrivanje spomenika hrvatskim braniteljima.

     Otvaranje je organizirano na 21.10.2010. na dan Općine Konavle s početkom u 15,30 h. Na proslavu su pozvani svi vjernici Konavala sa svojim župnicima. Nazočili su: don Josip Mazarekić, dekan; don S. Zadro, žk. Pločica i Vitaljine; don Vilim Petrović, žk Dubravke i mons. Ivan Šimić žk. Stravče i kancelar u Biskupiji.

Gospodin načelnik je pozvao susjedne i prijateljske načelnike, g. župana N. Dobroslavića, te premijerku gospođu Jadranku Kosor, koja je došla u pratnji min. financija Šukera, ministra obitelji, branitelja…Ivića, tajnika HDZ-a Branko Bačića i još nekoliko tajnika i saborskih zastupnika: Dubravka Šuica, Frano Matošić i dr.

Na otvaranju su sudjelovali: Ženska klapa iz Cavtata, pjevajući Lijepu našu; Klapa Čilipi, Croatio iz duše te ljubim a Folklor je izveo nekoliko plesova. Nakon himne g. nač. L. Korda održao je pozdravno slovo, u kojem nas je pozvao na zajedništvo.

Iza Načelnika je govorila Premijerka, koja je, burno pozdravljena, otkrila spomenik.

Na kraju je domaći župnik don Josip Barišić održao kratku službu riječi, te u kraćem govoru objasnio značenje spomenika, opravdanost ove lokacije i smisao ovog spomenika.

Prema protokolu, župnik je poveo premijerku i pratnju u obilazak crkve, Glorijeta, Gospine špilje s mramornim kipom Majke Božje koji je djelo istog Kipara. Nakon razgledanja novouređenog dvorišta župnog dvora pošli smo u muzej, gdje je domaćica bila kustosica, gospođa Marina Desin.

Nakon kratkog razgledanja muzeja, imali smo tratamenat od konavoskih specijaliteta koji se u takvim prigodama ponude gostima.                                                           Divan sunčani dan izmamio je Premijerku i pratnju na terasu kafića Pera Krilanovića. Ugodno druženje prekinuo je protokol Dana općine koji nas je pozvao na Svečanu sjednicu Općinskog vijeća u Športsku dvoranu na Grudi. Sjednicu je pratio primjeren kulturni program. Premijerka je sa svom pratnjom nazočila čitavoj sjednici. Za sve posjetioce je u istoj Dvorani priređen i bogati domjenak…

ZNAČENJE I SMISAO SPOMENIKA

KONAVOSKA MATI

   Gledajući spomenik s pravom se postavlja pitanje: Je li ovo Pieta ili Konavoska mati? Odgovor je: i jedno i drugo!

     Pieta je nadahnuće svim umjetnicima, a majkama i sinovima ohrabrenje u susretu sa silom Zloga, da pobjeđuje vjera u Boga. Stoga nije čudo da je Pieta nadahnula i našega kipara Zlatka Čulara.

     Marija, koja je žrtvovala svoga Sina, uzor je svim majkama koje su žrtvovale svoje sinove, suprugama… svoje muževe, djevojkama… svoje mladiće.

     Za sebe i sve koji se žrtvuju iz ljubavi, Isus je rekao: ''Nema veće ljubavi od ove, ako netko život svoj žrtvuje za druge. To je učinio Isus. To su učinili naši branitelji.

     U ovom liku gledamo, ne samo Majku Isusovu, nego sve majke, supruge i djevojke koje su prinijele žrtvu na Oltar Domovine. U tom liku gledamo Konavle sa Snježnicom, naše bogomolje, stećke, glagoljicu, troplet. Tu su naše škole i mlinice…Ovaj je spomenik oličenje naše vjere, kulture i identiteta. Čuvajmo svoju kulturu, identitet i zajedništvo na što smo pozvani od prethodnih govornika…. Kako 'no i 'oćemo ako Bog da! Amen da Bog da!

- natpis na spomeniku Konavoska mati -

U MOME OKU SJAJ POLAKO GASNE.

NIJE ME STRAH. ZNAM DA IMA LJUDI…

MOJA ĆE BRAĆA ZNATI KAKO DALJE.

ČUVAJ IH BOŽE. S NJIMA BUDI.