Raspored blagoslova obitelji i kuća

Ponedjeljak 27.12.2022. Vignji

Utorak 28.12.2022. Močići - prvi dio sela

Srijeda 29.12.2022. Močići - drugi dio sela

Četvrtak 30.12.2022. Gabrili

Ponedjeljak 3.1.2022. Uskoplje i Zvekovica do vatrogasnog doma

Ponedjeljak 3.1.2022. od Novakovića do Predcrkve

Utorak 4.1.2022. Zvekovica, od vatrogasnog doma do magistrale

Utorak 4.1.2022. od Predcrkve do željezničke stanice

Srijeda 5.1.2022. Čilipi, od INE do Skurića (Bebe)

Petak 7.1.2022. Čilipi, od Skurića (Bebe) do Krtinića

Subota 8.1.2022. Komaji

Ponedjeljak 10.1.2022. Grušići i Masješi

Utorak 11.1.2022. Čilipi od Stojanovića do Puja

Srijeda 12.1.2022. Čilipi od Puja do Novaka

Četvrtak 13.1.2022. Čilipi od Novaka do Novakovića

 

Ako se netko osjeća bolesnim i u strahu, treba javiti župniku na mob: 098 93 93 426, te ćemo dogovoriti blagoslov u drugom terminu.

Blagosljivati ćemo i u kasnije sate, jer se ranije smrkava.

Više u ovoj kategoriji: « Raspored svetih misa