Raspored svetih misa

O G L A S I

14.8.2022. – 21.8.2022.

 

DVADESETA NEDJELJA

KROZ GODINU

14.8.2022.

 

U 8,30 sveta misa u

Močićima za pokojne iz obitelji

Spasojević, Piplica, Pendo i Dragović.

 

- U 9,30 / 10 sati je na Matici krunica i 

sveta misa za puk.

 

 

PONEDJELJAK 15.8.2022.

 

UZVIŠENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJA

 

VELIKA GOSPA

 

 

- U 9,30 - 10 sati je krunica i sveta misa na Matici.

 

 

UTORAK 16.8.2022.

 

BLAGDAN SVETOG ROKA

 

- U 8,30 sveta misa na Svetoj Nedjelji.

 

 

 

SRIJEDA 17.8.2022.

 

  

- U 19,30 je klanjanje Presvetom Oltarskom Sakrement.

 

- U 20 sati je sveta misa na Matici.

 

 

 ČETVRTAK 18.8.2022.

 

- U 20 sati je na Matici krunica i sveta misa na nakanu.

 

 

PETAK 19.8.2022.

 

- U 20 sati je krunica i sveta misa na Matici na nakanu.

 

SUBOTA 20.8.2022.

 

- U 19,30 je ispovijed.

 

- U 20 sati je krunica i sveta misa na Matici

 

za pok. Anku, Antuna i ostale iz obitelji Borovinić

 

te sve pokojne iz obitelji Uroš.

 

   

DVADESETPRVA NEDJELJA

 

KROZ GODINU 21.8.2022.

 

  - U 8,30 sveta misa u Uskoplju za pokojne:

Martinu i sve pokojne iz obitelji

Gluhan, Njirić i ostalih s kojima ste vezani.

- U 9,30 / 10 sati je na Matici krunica i

sveta misa za puk.

 

 

 

NEJVJERNIJA ODVJETNICE,

NA BRANIKU STOJ,

ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU

I HRVATSKI DOM!