Raspored svetih misa

 

O G L A S I

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

18. veljače 2024.

 

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju za

pok. Pavu Kostopeč;

pok. Pera i Jelu Rajčević;

Marka i Zoru Medak;

Stanu i Pera Dubelja.

 

- U 9,45 je Križni put i

sveta misa na Matici za puk.

 

PONEDJELJAK

19. veljače 2024.

 

 U 15,30 sati je vjeronauk za 3. razred:

pjevanje, ministrantski sastanak.

 

- U 16 sati je u Komajima sveta misa

za pokojne iz obitelji Krešić i Šimić:

Selu i Matana Dropca.

 

- U 18 sati na Matici krunica i sveta misa

za pok. Mariju, Stjepka, Linu i

ostale iz obitelji Obradović.

  

 UTORAK

20. veljače 2024.

 

- 18 sati je na Matici krunica i sveta misa za

pok. Jelu, Pera i Borisa Njire.

 

SRIJEDA 

21. veljače 2024.

 

- U 17,30 je na Matici Devetnica svetom Josipu.

 

- U 18 sati je na Matici Klanjanje Presvetom

 

Oltarskom Sakramenu i sveta misa za Luka Novaka.

 

 

  

 ČETVRTAK

 

22. veljače 2024.

 

 

- U 16 sati je vjeronauk za 8. razred.

 

- 18 sati je krunica i sveta misa na Matici

 

za pok. Mija Krilanovića.

 

  

PETAK

23. veljače 2024.

 

- U 18 sati je na Matici KRIŽNI PUT i

 

sveta misa za pok. Stevana i Mariju Krilanović.

 

- U 21 sat je sastanak s krizmanicima.

 

 SUBOTA

24. veljače 2024.

 

- U 10 sati je vjeronauk za 1. razred SŠ.

 

- U 18 sati je na Matici krunica i sveta misa za

 

pokonje Pavu, Pera i Lucku Vezilić.

 

 DRUGA NEDJELJA KORIZME

 

25. veljače 2024.

 

 

 - U 8,30 je sveta misa u Gabrilima za

pok. Anu Bijelić;

Stanu i Andra Klečka;

Pera, Jelu i Đura Klečka;

Maru Jelčić;

Pavu i Pava Rokolja;

Pera, Mariju i Iva Klečka

i ostale iz svih obitelji

- U 9,45 je KRIŽNI PUT te sveta misa

na Matici za puk.