ČILIPSKI ZBOR ZA DANIMA KRŠĆANSKE KULTURE U DUBROVNIKU

Koncertom duhovnih skladbi u u ponedjeljak 10. travnja u crkvi Male braće završena manifestacija Dani kršćanske kulture 2017. godine. Naš crkveni zbor župne crkve sv. Nikole iz Čilipa i Klapa Cavtajke s naratorom Franom Perišinom imali su posebno zapažen nastup izvodeći "Gospin plač" iz Konavala. Tekst konavoskog "Gospina plača", kao svojevrstan osmerački pučki spjev, veoma je star i jedan je od najuspjelijih pučkih pjesničkih tvorevina kojeg je za ovu priliku priredio gosp. Krešimir Magdić. Svoj nastup na koncertu imali su i Dubrovački komorni zbor, Katedralni zbor mladih, Crkveni zbor župne crkve sv. Nikole iz Cavtata, Klapa Atlant, Klapa Amfora, te Klapa Subrenum.

Galerija slika

Video