Ministranti

Nikša Kovačić

Bartol Braica

Stipe Županović

Matko Kukuljica

Bruno Županović

Niko Grbić

Marko Grbić

Antun Pendo

Luka Novak

Katarina Drobac

Paula Bronzan

Domagoj Bokšić

Nikša Car

Ivo Županović

 
Više u ovoj kategoriji: « Konavoski dekanat Naš zaštitnik »