Raspored svetih misa

O G L A S I

 

13.10.2019. – 20.10.2019.

 

Daje se na znanje da namjeravaju sklopiti brak:

 

ĐURO MILEUSNIĆ, sin Mladena i Ane rođ. Grbić i

MARINA RUSO, kćer Stjepka i Anke rođ. Radelj iz naše župe.

 

IVAN BANOVIĆ, Boža i Milice rođ. Dugandžić iz naše župe i

JELENA BETE, Paska i Ane rođ. Sutić iz župe Svetog Mihala u Lapadu. 

 

 

 

NEDJELJA  13.10.2019.

  

- U 8,30 sati u Močićima za pok. Katu, Antuna, Pera i ostale Borkoviće; Nika, Anu, Miha Penda; Đura Betu i ostale iz obitelji.

 

- U 9,30 je krunica, a u 10 sati je Matici sveta misa za puk.

 

PONEDJELJAK 14.10.2019.

 

  - U 18,30 sati je krunica i sveta misa na Matici za pokojne Luciju Štaka, Nikšu Brajevića i ostale njihove pokojnike.

    

UTORAK 15.10.2019.

 

- U 18,30 sati je krunica i sveta misa na Matici za pok. Vlaha Kordića.

   

SRIJEDA 16.10.2019.

 

- U 18,30 sati je krunica i sveta misa na Matici za pok. Miru Drobac.

   

ČETVRTAK 17.10.2019.

 

 

- U 18,30 sati je krunica i sveta misa na Matici na nakanu.

   

PETAK 18.10.2019.

 

BLAGDAN SVETOG LUKE

 

- U 9 sati je na Matici sveta misa za bratstvo Svetog Luke iz Rusića i ostale.

 

- U 10 sati je sveta misa u Komajima.

 

 SUBOTA 19.10.2019.

 

- U 8 sati je na Svetoj Nedjelji sveta misa za braću Masješane.

 

- U 10 sati je svećeničko ređenje don Roberta Karačića u Cavtatu.

 

- U 17,30 je vjenčanje Đura Mileusnića i Marine Ruso.

 

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU 20.10.2019.

 

MISIJSKA NEDJELJA

 

 

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju.

 

- U 9 sveta misa na Matici.

 

- U 10 sati Mlada misa don Roberta Karačića u hotelu Croatia u Cavtatu.