Raspored svetih misa

O G L A S I

 

18.2019. – 25.8.2019.

 

NEDJELJA  18.8.2019.

 

 

- U 8,30 sati u Uskoplju za pok. Nikšu Kostopeča.

 

- U 9,30 - 10 sati se krunica na Matici i sveta misa za puk i sve Vaše potrebe.

 

PONEDJELJAK 19.8.2019.

 

  - U 19 sati je sveta misa u Komajima za pokojnog Iva Vukića Velikog.

    

UTORAK 20.8.2019.

 

- U 20 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

   

SRIJEDA 21.8.2019.

 

  - U 20 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

   

ČETVRTAK 22.8.2019.

 

 

   - U 20 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

   

PETAK 23.8.2019.

 

- U 19 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

 

- U 20 sati je recital poezije Luka Paljetka u klaustru samostana u Pridvorju te prikupljanje dobrotvornih priloga za liječenje Nine Đivanović.

 

 SUBOTA 24.8.2019.

 

- U 18 sati je vjenčanje Stijepa Đerđija i Marijele Obradović.

 

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU 25.8.2019.

 

- U 8,30 sati je sveta misa u Gabrilima na nakanu.

 

- U 9,30 - 10 sati se krunica na Matici i sveta misa za puk.

 

 

Daje se na znanje da namjeravaju sklopiti brak

STIJEPO ĐERĐI, PERA i ANE rođ. SIMATOVIĆ iz župe Pločice i

MARIJELA OBRADOVIĆ, LUKA i AIDE iz naše župe.