Raspored svetih misa

O G L A S I

24.1.2020. – 31.12.2020.

NEDJELJA  24.1.2021.

 

-U 8,30 je sveta misa u Gabrilima za pok. Marka Kipru i sve ostale iz obitelji.

- U 10 sati je sveta misa na Matici.

  

SRIJEDA  27.1.2021.

 

- U 17 sati je pobožnost

DEVETNICA U ČAST

SVETOG JOSIPA.

Ovu je godinu sv. Otac proglasio godinom svetog Josipa sa svrhom da nam njegov život posluži kao uzor, a njegov zagovor pomoć u prevladavanju pojedinačnih i zajedničkih problema osobnih, obiteljskih, crkvenih i društvenih.

 

SUBOTA  30.1.2021.

 

- U 17 sati je sveta misa na Matici za pok. Cvijeta Korića.

 

NEDJELJA 31.1.2021.

 

 - U 8,30 je sveta misa u svetog Martina Gabrilima za pok. Pera, Luka, Marka i ostale iz obitelji Radelj.

- U 10 sati je sveta misa na Matici za puk.

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU!