Raspored svetih misa

O G L A S I

24.5.2020. – 31.5.2020.

NEDJELJA  24.5.2020.

VII. Vazmena nedjelja

- U 8,30 je u Gabrilima, zavjetni dan i sv. misa na blagdan Pomoćnice kršćana.

- U 10 sati je sv. misa na Matici, ispred crkve na propisani način.

 

PONEDJELJAK 25.5.2020.

- U 19/19,30 je krunica i sveta misa na Matici za pokojne Nikolu Brnasa; Marka Miličića i sve iz obitelji Bilić.

 

UTORAK 26.5.20.

- U 19/19,30 je krunica i sveta misa na Matici za pokojne Miru i Nikšu Kljunak; Zitu i Ivana Žuvela i Antonelu Surjan.

 

SRIJEDA, 27.5.2020.

- U 19/19,30 je krunica i sveta misa na Matici na nakanu davaoca.

 

ČETVRTAK, 28.5.2020. 

- U 18 sati je posveta ulja u Katedrali.

 

PETAK, 29.5.2020.

- U 19/19.30 je krunica i sv. misa na Matici za pok. Pera Ucovića.

 

SUBOTA, 30.5.2020.

- U 8,30 je u Uskoplju / Rajčevića kapeli sv. misa i proslava Pohod blažene djevice Marije Elizabeti.

 

NEDJELJA, 31.5.2020.

SVETKOVINA - PEDESETNICA

DUHOVI

- U 8,30 je sv. misa u Komajima.

- U 10 sati je na Matici sv. misa ispred crkve.

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU!