Raspored svetih misa

O G L A S I

 

17.11.2019. – 24.11.2019.

 

  

 

NEDJELJA  17.11.2019.

  

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju za pok. Marka i ostale iz obitelji Kostopeč.

 

- U 9,30/10 sati je krunica i sveta misa na Matici.

 

- U 16 sati je susret s krizmanicima, 2. razred SŠ.


 

PONEDJELJAK 18.11.2019.

 

- U 17 sati sveta misa na Matici za pok. Maru, Nika i ostale Stanoviće.

    

UTORAK 19.11.2019.

 

- U 17 sati je sveta misa na Matici za pok. Ljuba i ostale iz obitelji Novaković te iz obitelji Zita.

   

SRIJEDA 20.11.2019.

 

- U 17 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

 

- U 19 sati u Franjevačkom samostanu u Pridvorju klapa Cavtajke imaju humanitarni koncert za djecu Afrike.

   

ČETVRTAK 21.11.2019.

 

spomendan PRIKAZANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE - GOSPA OD ZDRAVLJA 

 

 

- U 16 sati je sveta misa u Komajima za pok. Luka, Niku i ostale iz obitelji Bronzan, iz obitelji Mata Kukuljice (Malog), Lucu (Selu) Pendo.

   

PETAK 22.11.2019.

 

- U 16 sati je sveta misa u Ukoplju za pok. Katicu Miljanović.

 

- U 17 sati je sveta misa na Matici za pjevačke zborove.

 

- U 18 sati je vjeronauk za 8. razred.

 

 SUBOTA 23.11.2019.

 

- U 9,30 je vjeronauk za Prvopričesnike.

 

- U 11 sati je vjeronauk za 1. razred SŠ.

 

- U 17 sati je na Matici sveta misa na nakanu.

 

XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU 24.11.2019.

 

 

- U 8,30 je sveta misa u Gabrilima.

 

- U 9,30/10 sati je krunica i sveta misa na Matici.

 

- U 16 sati je susret s krizmanicima.