Raspored svetih misa

OGLASI 17.2.2019. – 24.2.2019.

  

NEDJELJA  17.2.2019.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju za pokojne: Pera i ostale Rajčeviće; Marka, Zoru i ostale Medake; Iva, Nika, Katu, Pava i ostale Pavline; Mija, Lucu i Anu Bijelić.

 

- U 10 sati je na matici sveta misa za puk.

 

- U 16,30 sati je u Cavtatu Susret obitelji našeg dekanata povodom proslave dana života i dana braka. Predavačica je mr. Maja Jakšić, specijalistica za krizne situacije. Tema je "Spasiti brak ili živu glavu". Polsatna mogućnost za ispovijed, a zatim sveta misa. Iza svete mise je domjenak.

.

 

PONEDJELJAK 18.2.2019.

 

 - U 16 sati je u Komajima sveta misa za pok. Matana Dropca i pok. Luka Kresića.

 

- U 18 sati je na Matici sveta misa za pok. Mariju Obradović. 

 

UTORAK 19.2.2019.

 

- U 16 sati je na Svetoj Nedjelji sprovod i sveta misa za preminulom Peru Njiri.

  

SRIJEDA 20.2.2019.

 

- U 16 sati je u Gabrilima sveta misa za pok. Lucku Klečak.

 

ČETVRTAK 21.2.2019.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici.

 

PETAK 22.2.2019.

 

- U 16 sati je u Močićima sveta misa za pok. Maru, Pera i ostale Dragoviće; Jelku i sve pokojne iz obitelji Kovačić.

 

- U 17 sati je na Matici vjeronauk za Prvopričesnike.

 

- U 19 sati je vjeronauk za 8. razred osnovne škole.

 

 

 SUBOTA 23.2.2019.

 

- U 10 sati je vjeronauk za 1. razred srednje škole.

 

- U 18 sati je na Matici sveta misa za pokojne Pera, Pavu i Lucu Vezilić.

  

NEDJELJA 24.2.2019.

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

 

- U 8,30 je sveta misa u Gabrilima za pokojne Pava i Pavu Rokolj.

 

- U 10 sati je na Matici sveta misa za puk.

 

- U 16 sati je susret s krizmanicima.

 

- U 17 sati je sastanak s roditeljima krizmanika.