Raspored svetih misa

O G L A S I

 

16.6.2019. – 23.6.2019.

 

NEDJELJA  16.6.2019.

 

PRESVETO TROJSTVO 

 

U 8,30 je sveta misa u Uskoplju.

 

- U 9,30 / 10 sati je na Matici krunica i sveta misa.

 

- U 19 sati je proslava zaštitnika na Grudi. 

 

PONEDJELJAK 17.6.2019.

  

- U 18 sati je sveta misa na Matici za pok. Katu Franić, Katićan.

 

- U 19 sati su probe s prvopričesnicima i zborom mladih.

    

UTORAK 18.6.2019.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici za duše u čistilištu po nakani Milice Banović.

 

- U 19 sati su probe s prvopričesnicima i zborom mladih.

   

SRIJEDA 19.6.2019.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici na nakanu darovatelja.

 

- U 19 sati su probe s prvopričesnicima i zborom mladih.

   

ČETVRTAK 20.6.2019.

 

SVETKOVINA TIJELOVO - KOROSANTE

 

 

- U 10 sati je na Matici sveta misa a zatim procesija s Presvetim Oltarskim sakramentom.

   

PETAK 21.6.2019.

  

- 19 sati je ispovijed za roditelje i prvopričesnika i ostale vjernike. 

 

 SUBOTA 22.6.2019.

 

- U 9 sati je generalna proba za Prvu Svetu Pričest.

 

NEDJELJA 23.6.2019.

 

PRVA SVETA PRIČEST

 

 

- U 9,15 okupljanje pred KUD-om i polazak na svetu misu.