Raspored svetih misa

O G L A S I

 

12.1.2019. – 19.1.2020.

 

 

NEDJELJA  12.1.2020.

 

KRŠTENJE  GOSPODINOVO

 

- U 8,30 je sveta misa nu Močićima.

 

- U 9,30/10 sati je krunica i sveta misa na Matici.

 

- U 16 sati susret s krizmanicima.

    

PONEDJELJAK 13.1.2020.

 

- U 9 sati je blagoslov oba vrtića u Čilipima.

 

- U 9,30 je blagoslov škole u Čilipima.

 

- U 10 sati je blagoslov Komunalnog i Zadruge.

 

- Od 16 do 18 i od 19 do 21 sat je blagoslov za one koji nisu blagoslovili svoje obitelji. Tel. 098-9393-426.

    

UTORAK 14.1.2020.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici za pokojnu Stanu Klaić rođ. Skurić.

  

SRIJEDA 15.1.2020.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici za pokojne: Skuriće, Gugiće, Batušiće i Boškoviće.

    

ČETVRTAK 16.1.2020.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici za pokojne iz obitelji Mata Borkovića. 

    

PETAK 17.1.2020

 

SVETI ANTUN PUSTINJAK - OPAT

 

- U 10 sati je sveta misa u Malon Stonu.

 

- U 17 sati je vjeronauk za 8. razred.

 

- U 18 sati je sveta misa na Matici na nakanu. 

 

 SUBOTA 18.1.2020.

 

- U 9,30 je vjeronauk za prvopričesnike.

 

- U 11 sati je vjeronauk za 1. razred srednje škole.

 

NEDJELJA 19.1.2020.

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 

 

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju.

 

- U 9,30/10 sati je krunica i sveta misa na Matici.