Raspored svetih misa

O G L A S I

1.8.2021. – 8.8.2021.

NEDJELJA 1.8.2021.

 

- U 8,30 je sveta misa na Zvekovici.

 

- U 10 sati je sveta misa na Matici ispred crkve.

 

PONEDJELJAK  2.8.2021.

 

GOSPA OD ANĐELA - SIĐ

 

U 20 sati je Matici sveta misa za pok. Ružu Novak.

 

UTORAK  3.8.2021.

 

BLAŽENI AUGUSTIN KAŽOTIĆ

 

- U 20 sati je sveta misa na Matici za pok. Iva Skurića Rozina.

 

SRIJEDA  4.8.2021.

 

- U 20 sati je sveta misa na Matici zahvala Marka i Jozefine Vodopija.

 

ČETVRTAK 5.8.2021.

 

GOSPA OD SNIJEGA U CAVTATU

 

- U 9,30 je Dan domovinske zahvalnosti.

 

- U 20 sati sv. misu predslavi uzoriti kardinal Vinko Puljić.

 

PETAK 6.8.2021.

 

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

  

- Neće biti svetih misa.

 

  

SUBOTA 7.8.2021.

 

- U 19 sati je ispovijed za prvopričesnike i upis u ministrante.

 

- U 20 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

 

NEDJELJA 8.8.2021.

 

  - U 8,30 je sveta misa u Močićima za pok. Jaka i sve pokojne iz obitelji Piplica.

 

- U 10 sati je sveta misa ispred crkve.

 

 

 

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU

 

UZ POŠTIVANJE

 

EPIDEMIOLOŠKIH MJERA!