Raspored svetih misa

O G L A S I

18.4.2021. – 25.4.2021.

NEDJELJA 18.4.2021.

  

- U 8,30 je sveta misa u Uskoplju za pok. Vlaha Golemca.

 

- U 10 sati je na Matici sveta misa za puk

 

PONEDJELJAK  19.4.2021.

 

rednja u Komajima

 

- U 17 sati je sveta misa za pok. M. Kukuljicu M. i Mata Kolića.

 

 

UTORAK  20.4.2021.

 

- U 18,30 je pobožnost sv. Antuna i sveta misa na Matici za pok. Mariju Grbić.

 

 

SRIJEDA  21.4.2021. 

 

- U 16 sati je u Močićima sprovod pokojnoj Marijani Cvjetković.

 

- U 18,30 je krunica i sveta misa na Matici za pok. Jelu i Nika Car. 

 

ČETVRTAK  22.4.2021.

 

 

- U 18,30 je krunica i sveta misa na Matici za pok. Buriće i Lučiće.

 

 

PETAK 23.4.2021.

 

SVETI JURAJ - ĐURĐE

 

U 10 sati je u sv. Martina sveta misa i blagoslov polja.

 

- U 18 sati je u Močićima sveta misa za selo.

 

 

SUBOTA  24.4.2021.

 

- U 18,30 je na Matici sveta misa za pok. Katu i Vlaha Ucovića.

 

NEDJELJA 25.4.2021.

 

SVETI MARKO

 

 - U 8,30 sati je sveta misa u Gabrilima.

 

- U 10 sati je sveta misa na Matici ispred crkve i krštenje iz obitelji Ivana i Nikoline Zorić.

Daje se na znanje da namjeravaju

sklopiti brak

VEDRAN LIPAR,

Mladena i Silvije rođ. Zlodi iz Vukovine

NIKOLINA KRESIĆ,

Cvijeta i Ane rođ. Šimić iz naše župe.

 

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU UZ POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA!