Tko vjeruje, taj se ne boji!

Vjerujemo da je Bog stvorio svijet po svojoj mudrosti. Svijet nije proizvod kakve god
nužnosti, slijepe sudbine ili slučaj. Vjerujemo da svijet proizlazi iz slobodne Božje volje jer je
Bog želio da stvorenja imaju udjela u njegovu bitku, u njegovoj mudrosti i u njegovoj dobroti.
KKC, 295
Crkva, naime, treba učiniti prisutnim i takoreći vidljivim Boga Oca i njegova utjelovljenog
Sina time što se pod vodstvom Duha Svetoga neprekidno obnavlja i čisti. To se postiže
ponajprije svjedočenjem žive i zrele vjere, to jest vjere koja je tako odgojena da može jasno
proniknuti teškoće te ih prevladati.

GS 21,5
Simbol svetog otajstva koji ste svi zajedno primili i koji ste danas jedan po jedan izmolili,
riječi su na kojima je vjera majke Crkve čvrsto sazdana na postojanom temelju – Kristu
Gospodinu… Vi ste, dakle, to primili i izmolili, ali u umu i u srcu to morate uvijek imati pred
očima, to morate ponavljati u svojim krevetima, o tome razmišljati na javnim mjestima i to ne
zaboraviti dok blagujete: pa čak i kada vaše tijelo usne, morate svojim srcem u tome budni
biti.

Sv. Augustin