RADOVI NA CRKVI SVETOG NIKOLE U ČILIPIMA

l j e t a 2 0 2 1.

Po završetku Domovinskog rata, točnije 1998. Godine piturana je crkva svetog Nikole. Zub vremena, kako se običava reći, učinio je svoje na zidovima i otvorima. Otvore smo piturali 2005. Jako sunce nas je prisililo da ponovno zaštitimo prozore i vrata. Veličina naše crkve nam ne dopušta ni hlađenje ni grijanje. Upravo velike vrućine u ljetnim mjesecima su nas potakle da gornje prozore izmijenimo na način da se mogu iz crkve djelom otvoriti i omogućiti prozračivanje. Za zimsko smo razdoblje veći dio crkve prije nekoliko godina prekrili primjerenim tepisima koje ćemo po završetku radova osvježiti.

Iz razno raznih razloga i zidovi su došli u fazu kad ih treba urediti kako to zahtijeva soboslikarska profesija. Ogromna kvadratura i visina crkve zahtijevala je i velike pripreme. To je zahtijevalo ogromne skele za pituranje i izmjenu prozora. Bile su nam potrebne posebne dizalice. Divno je saznanje da smo dobili usluge od pojedinaca i poduzeća u svemu za što smo ih trebali. Bili su nam potrebni i restauratorska istraživanja, posebno u svetištu, da bismo u dogledno vrijeme i to učinili na slavu Božju a na ponos župi i vrijednim župljanima koji su predvodili, koordinirali i donirali ove poslove. Bilo je još većih i manjih poslova koje sada nije moguće sve navesti, što ćrmo učiniti po završetku radova.

Vjerojatno se pitate, a gdje ste slavili svetu misu i druge sakramente: krštenja, Prvu pričest, dvije krizme i dva vjenčanja Sve smo to slavili u predivnom amfiteatralnom ambijentu ispred crkve. A kroz tjedan molimo krunicu i slavimo misu svako večer u 18,30 pred Gospinom špiljom.

Po završetku radova na istim stranicama ćemo vas izvijestiti.

Galerija slika