MOLITVA - POČETAK KRAJA POBAČAJA

Kao i brojne druge župe kako u Hrvatskoj tako i u svijetu i naše Župa Čilipi pridružila se molitvenoj inicijativi za prestanak pobačaja u hrvatskim bolnicama. Akcija pod nazivom 40 dana za život provodi se od 23. rujna do 1. studenog ove godine i kao takva najveća međunarodna koordinairana pro-life organizacija u povijesti u koju je uključeno više od 625 tisuća ljudi diljem svijeta u 30 država i gotovo 600 gradova. Sve o akciji 40 dana za život možete naći na www.40danazazivot.com

U našoj župi molitva će biti svakog dana u sklopu krunice i svete mise, a za našu biskupiju ispred Opće bolnice Dubrovnik od 13 do 17 sati.