MLADICE ŽIVOTA

Mladice života

Klečimo, Gospodine, pred tobom,

Pred Drvom života, tražeći plod

Koji hrana je životu našemu.

Sitiš nas plodom i životnim sokom

I krijepiš da i mi procvatemo i

okrijepa budemo onima što dolaze

Tražiti mir pod granama našim.

Obreži, Gospodine, grane nam usahle

i milošću svojom orosi zamrli život u biću našem

da mladice nove na žiću vjere urode

plodom života vječnoga.

I daj nam uvijek znati da život naš živi od života Tvoga

I da plod na granama našim zrije snagom Tvojom.

Budi snaga života životu našem. Amen!