KRIZMA U ČILIPIMA, 11.5.2019.

Biskup dubrovački, msgr. Mate Uzinić udijelio je u subotu 11.5.2019. u Čilipima sakramenat Svete krizme za 18 mladih koje je na vjeronauku pripremio za ovaj svečani čin naš župnik don Josip Barišić. Svečanom činu krizme nazočili su brojni članovi obitelji krizmanika i drugi vjernici. Svetu krizmu primili su: Martina Ravlija, Ivan Katušić, Ana Kos, Stijepo Obradović, Elena Dugandžić, Mia Vezilić, Anamarija Bronzan, Ana Paula Novak, Matea Bete, Martina Ucović, Liciana Kresić, Karmen Klečak, Nika Regjo, Petar Vlahutin, Josipa Stanović, Niko Grbić, Mara Šabadin, Vlaho Brailo. Zahvaljujemo Antoniju Bokšiću na ustupljenim fotografija u foto galeriji.