BETLEHEMSKO SVIJETLO U ČILIPIMA

Članovi Saveza izviđača Hrvatske tradicionalno su donijeli Betlehemsko svjetlo mira u našu župu u Čilipima , u utorak prije svete mise zornice u 6 sati koju je predvodio naš župnik don Josip Barišić. Betlehemsko svjetlo svugdje u svijetu je simbol mira. Paljenje i podjela Betlehemskog svjetla mira podsjeća da ljudi dobre volje žele jedni drugima mir i dobro te da je zadatak svih da šire mir među ljudima. Don Josip pozvao je brojne okupljene vjernike neka uzmu svijetlo i odnesu svojim kućama te ga sačuvaju do Božića i s njim uplate i ostale svijeće po kući.