ADVENTSKI KONCERT CRKVENIH ZBOROVA

U nedjelju, 17. prosinca 2017. održan je u organizaciji Vijeća za kulturu i znanost u crkvi Male braće adventski koncert - "Nebesa odozgor rosite". Pred prepunom crkvom nastupilo je 13 zborova iz 11 župa Dubrovačke biskupije. Pjevače je pratio Tamburaški orkestar crkve Domino. Našu župu predstavljala su naša dva zbora.

Video galerija - zbor crkve svetog Nikole Čilipi

Video galerija - zbor mladih naše župe