,,A VI, ŠTO VI KAŽETE TKO SAM JA?''

,,A vi, što vi kažete tko sam ja?''- Isus.
Isusovo pitanje učenicima, koje smo slušali pred nekoliko nedjelja, propituje i dodiruje njihovu spoznaju o Njemu. Pitajući poučava ih da vjera nije znanje ili prihvaćeno mišljenje drugih. Ne pita ih čak ni što vi mislite? Nego: Što vi  k a ž e t e? Vjera nutrine postaje sigurna i čvrsta, tek kad je kadra izustiti riječ svjedočanstva. Izreći vjeru pred drugim znači osloboditi se straha pred samim sobom, pred svojom nesigurnošću. Zato nama je potrebno Isusovo pitanje radi nas samih. Usuđujem li se pred sobom i pred drugima jasno izreći što vjerujemo?
(ŽV. 6/16.)

,,Kriza naše molitve je kriza načela''! - papa Benedikt XVI.
Moliti znači prihvatiti vlastitu nemoć, vlastitu nedostatnost i nužnost upučenosti na Onoga koji je izvor svega. Svoje opiranje molitvi pokušavamo ,opravdati' tvrdnjom da Bog nije naš sluga, da nam dolazi kako bi ispunio naše prohtjeve. U dubini poteškoće s molitvom stoji naša nespremnost da prihvatimo Boga s kojim se stupa u odnos po molitvi i spremnosti slušanja. Nemoć za molitvu očituje premoć pouzdanja u sebe i u svoje snage. Zato molitva preobražava nas , naše životne stavove. Što je manje uslišana, to dulje propituje nas, naša htijenja i odnos prema životu. Biva uslišana tek kad uspostavi sklad naše i Božje volje.
(ŽV. 7/16.)
,,Za sreću je potrebno tako malo a baš nam se to malo neda''.- I. Andrić.
To m a l o je, vjerovali ili ne, m o l i t i…

Više u ovoj kategoriji: « MLADICE ŽIVOTA BORBA ZA KRUH VJERE »